Narconon Danmark

  • Velkommen til Narconon Danmark - et almennyttigt rehabiliteringscenter. 

    Vi arbejder på at forhindre udbredelsen af narkotika-, alkohol- og medicinmisbrug gennem oplysning og foredrag, uddannelse og rehabilitering.

    Heroinmisbrug, metadonmisbrug, amfetaminmisbrug, hashmisbrug, alkoholmisbrug, ecstacymisbrug, kokainmisbrug, blandingsmisbrug,stofmisbrug i det hele taget behandles ved at hjælpe brugeren til at genopbygge og bruge de evner og kundskaber, personen engang havde til at løse sine problemer.

    Behandlingsprogrammets fortrin er, at der i hele forløbet arbejdes på, at folk opnår de nødvendige færdigheder til at leve et godt og stoffrit liv. I forløbet er de i et kontrolleret miljø, og mulighederne for at komme til at tage stoffer er meget begrænsede. Når folk er færdige med et afvænningsprogram og forlader stedet, kan de opleve ukontrollerbare følelser, og somme tider havner de i det samme miljø, som fik dem ind i stofmisbrug i første omgang, og kan så føle sig tvunget til at bruge stoffer igen. Det er noget af det, vi virkelig tager op med brugerne og giver dem redskaber til at leve uden narkotika eller alkohol permanent. Vi har et fint opfølgningsprogram, hvor vi holder kontakten ved lige i risikotiden efter endt ophold på Narconon.